MUDr. Alena Svobodová s.r.o.

Brněnská 361
664 82 Říčany
Firemní telefon: +420 546 427 311
Mobilní telefon: +420 775 136 208
IČ: 03311686Co je aktuálního u nás?

INFO PRO PACIENTY!!

1. Na odběry krve je nejlépe se objednat předem, čas odběrů 7,00- 8,00hod

 

2. K odběrům přijďte nalačno, většinou s ranní močí, můžete vypít hrnek pitné vody.

 

3. Pokud potřebujete vyřídit posudky, lázně, pojistky a administrativní záležitosti, je lepší se předem objednat.

 

4. Recepty napíšeme buď na základě Vašeho požadavku na mobilní tel. 775/ 136 208(uveďte jméno, příjmení, název léku, množství) nebo přes sestraemmy.cz/svobodova

 

5. Objednávat se můžete telefonicky, nejlépe však přes sestraemmy.cz/svobodova

 

6.O recepty si pište na email, sms či Emmy, NEVOLEJTE!!! Vzhledem k velkému množství hovorů kvůli receptům, se nedovolají akutní pacienti....

 

7.Telefonické sdělení neakutních výsledků probíhá vždy násl. dny po odběru od 12 hod.

 

8. Akutní stavy řešíme do 10,30 hod, dokud máme k dispozici laboratoř.

 

9. Zprávy z vyšetření od odborníků, z hospitalizací můžete posílat na

              email e.ordin.ricany361@gmail.com nebo přes Emmy

 

10. Ambulance ve čtvrtek je určena zejména pro pracující pacienty a objednané.

Informace o ordinaci MUDr. Alena Svobodová s.r.o.

Ordinace praktické lékařky pro dospělé v Říčanech u Brna.

 

 Nadstandartní péče:

 • EKG, CRP, INR
 • Určený letecký lékař /ULL č. 151/
 • Akupunktura
 • Poradenství ve sportovní výživě a pohybové aktivitě
 • Lékařka se znalosti problematiky sportovního potápění

 

Domníváme se, že úkolem praktického lékaře je být manažerem prvého kontaktu ve stále složitějším systému zdravotní péče.

 • Naše ordinace poskytuje diagnostickou a léčebně preventivní péči pro dospělé (od 14 let věku) v rozsahu oboru všeobecné lékařství.
 • Poskytujeme standartní i nadstandardní péči, konzultace, poradenství, návštěvní službu doma u pacienta, preventivní programy a očkování.
 • Posuzujeme zdravotní způsobilost pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy, potravinářské průkazy, svářečské průkazy a jiné profesní průkazy.
 • Provádíme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky do zaměstnání.
 • Vydáváme lékařská osvědčení pro tyto průkazy a prohlídky.
 • Posuzujeme zdravotní způsobilost pilotů kluzáků, pilotů volných balónů a uživatelů sportovních létajících zařízení. - Formulář naleznete ZDE.
 • Provádíme konzultace v oboru sportovní medicíny.
 • Pokud jsou vhodná nebo nutná další vyšetření u odborníků, snažíme se doporučit konsilární vyšetření u odborných lékařů.

Fotografie a videa

Cena za služby MUDr. Alena Svobodová s.r.o.

      

     Ceník  výkonů platný od 1.2.2023

 

Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele,

nesouvisející s léčebně preventivní péče  /potvrzení ke studiu,  řidičský průkaz ,

ZPP,  profesní průkazy, školení dle vyhlášky  apod./HASIČI                                                                                  

 

850,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti řídit motorová vozidla u osob

 nad 65 let věku  /vstupní, periodická, mimořádná/                                                                                                                 

 

500,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti k vydání a prodloužení zbrojního průkazu                               

1000,- Kč

Administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem (výpis pro ZPP) 

či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí            každých započatých 15 min.

 

400,- Kč

Administrativní výkon v cizím jazyce vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí                                      

                                                                                                       každých započatých 15min

 

600,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti člena letové posádky třídy2

určeným leteckým lékařem CZ/AME 151 C vč. EKG 

 

800,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti ke sportu tělovýchovným lékařem

do 18 let věku  (včetně EKG, ergometrie a spirometrie)                                                                                          

 

900,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti ke sportu tělovýchovným lékařem

od 18 let věku  (včetně EKG,  ergometrie a spirometrie)                                                                                          

 

1100,- Kč

Vyšetření cizince, který nemá platné zdravotní pojištění v ČR    každých započatých 15 min

500,-Kč/20€

Diving reflex                                                                                                                                     

500,- Kč

Vyšetření okultního krvácení pacientů mladších 50 let, nebo častěji než 1x za 2roky s interpretací výsledku                                                                                                                                                        

 

300,- Kč

CRP test který pomáhá odlišit virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku

u neregistrovaných pacientů                                                                                                                        

 

200,- Kč

EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

400,- Kč

Spirometrie - vyšetření plicních funkcí s interpretací výsledku

400,- Kč

Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku – Holter  na žádost pacienta

850,- Kč

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinné a hrazené (bez ceny očkovací látky)

100,- Kč

Doplatek na infuzní soupravu bez ceny léků

100,- Kč

Odběr  krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta                                                              

300,- Kč

Vydání posudku o zdravotní  způsobilosti pro potrav. průkaz

500,- Kč

Vystavení duplikátů dokladů ,,pracovní neschopnost“ apod.                                                                  

100,- Kč

Injekce do svalu na žádost neregistrovaného pacienta (bez ceny léku)

50,- Kč

Předoperační vyšetření u samoplátce operace

850,- Kč

+ cena LAB. vyš

Zpráva lékaře při oznámení úrazu pojišťovně dle času nutného k prostudování dokumentace     

 

500 - 1000,-kč

Odškodnění bolesti a ztížení spol. uplatnění u pracovních úrazů dle času nutného k prostudování dokumentace

 

500 - 1000,- kč

Zpráva lékaře, výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku, hypotéku atp   

 

850,- kč

Žádost o umístění do DD, DSP apod.(1. žádost  500 Kč,- a každá další 200 Kč,-)

 

500,- kč

 

Kde nás najdete?