MUDr. Alena Svobodová s.r.o.

Brněnská 361
664 82 Říčany
Firemní telefon: +420 546 427 311
Mobilní telefon: +420 775 136 208
IČ: 03311686Co je aktuálního u nás?

 

 

 Vážení pacienti,

 

Naše ordinace používá pro zabezpečenou komunikaci s pacienty virtuální sestru Emmy. www.sestraemmy.cz/svobodova.

Využívejte ji prosím na objednání receptů, objednání návštěvy u lékaře a na další administrativní úkony...

 

 

 

 

 

Informace o ordinaci MUDr. Alena Svobodová s.r.o.

Ordinace praktické lékařky pro dospělé v Říčanech u Brna.

 

 

Nadstandartní péče:

 • EKG, CRP, INR, měření TK na všech 4 končetinách
 • Určený letecký lékař /ULL č. 151/
 • Akupunktura
 • Poradenství ve sportovní výživě a pohybové aktivitě
 • Lékařka se znalosti problematiky sportovního potápění

 

Domníváme se, že úkolem praktického lékaře je být manažerem prvého kontaktu ve stále složitějším systému zdravotní péče.

 • Naše ordinace poskytuje diagnostickou a léčebně preventivní péči pro dospělé (od 14 let věku) v rozsahu oboru všeobecné lékařství.
 • Poskytujeme standartní i nadstandardní péči, konzultace, poradenství, návštěvní službu doma u pacienta, preventivní programy a očkování.
 • Posuzujeme zdravotní způsobilost pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy, potravinářské průkazy, svářečské průkazy a jiné profesní průkazy.
 • Provádíme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky do zaměstnání.
 • Vydáváme lékařská osvědčení pro tyto průkazy a prohlídky.
 • Posuzujeme zdravotní způsobilost pilotů kluzáků, pilotů volných balónů a uživatelů sportovních létajících zařízení. - Formulář naleznete ZDE.
 • Provádíme konzultace v oboru sportovní medicíny.
 • Pokud jsou vhodná nebo nutná další vyšetření u odborníků, snažíme se doporučit konsilární vyšetření u odborných lékařů.

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Alena Svobodová

Blanka Šmegr DiS. - zdravotní sestra

 

e.ordin.ricany361@gmail.com

Cena za služby MUDr. Alena Svobodová s.r.o.

 

Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele,

nesouvisející s léčebně preventivní péče  /potvrzení ke studiu,  řidičský průkaz ,

ZPP,  profesní průkazy, školení dle vyhlášky  apod./                                                                                   

 

500,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti řídit motorová vozidla u osob

 nad 65 let věku  /vstupní, periodická, mimořádná/                                                                                                                  

 

500,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti k vydání zbrojního průkazu                               

1000,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti k prodloužení platnosti  zbrojního průkazu

 

1000,- Kč

Administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem (výpis pro ZPP)  

či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí            každých započatých 15 min.

 

250,- Kč

Administrativní výkon v cizím jazyce vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí                                      

                                                                                                       každých započatých 15min

 

    500,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti člena letové posádky třídy2

určeným leteckým lékařem CZ/AME 151 C vč. EKG 

 

700,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti ke sportu tělovýchovným lékařem

do 15 let věku  (včetně EKG, ergometrie a spirometrie)                                                                                         

 

800,- Kč

Vyšetření a vydání posudku o zdravotní  způsobilosti ke sportu tělovýchovným lékařem

od 16 let věku  (včetně EKG,  ergometrie a spirometrie)                                                                                         

 

1000,- Kč

Vyšetření cizince, který nemá platné zdravotní pojištění v ČR    každých započatých 15 min

500,-Kč/20€

Diving reflex                                                                                                                                     

500,- Kč

Vyšetření okultního krvácení pacientů mladších 50 let, nebo častěji než 1x za 2roky s interpretací výsledku                                                                                                                                                        

 

250,- Kč

CRP test který pomáhá odlišit virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku

u neregistrovaných pacientů                                                                                                                         

 

200,- Kč

EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

400,- Kč

Spirometrie - vyšetření plicních funkcí s interpretací výsledku

300,- Kč

Ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku – Holter  na žádost pacienta

500,- Kč

Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinné a hrazené (bez ceny očkovací látky)

100,- Kč

Doplatek na infuzní soupravu bez ceny léků

100,- Kč

Odběr  krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta                                                               

300,- Kč

Vydání posudku o zdravotní  způsobilosti pro zdravotní průkaz

500,- Kč

Vystavení duplikátů dokladů ,,pracovní neschopnost“ apod.                                                                   

100,- Kč

Injekce do svalu na žádost neregistrovaného pacienta (bez ceny léku)

50,- Kč

Předoperační vyšetření u samoplátce operace

500,- Kč

+ cena LAB. vyš

 

 

Akupunktura pro neregistrované pacienty

 

Vstupní sezení s anamnézou a určením terapeutického postupu  60 min

1000,- Kč

Další sezení – jednotlivě                                                                                                      

250,- Kč

Uvedené ceny za nadstandardní služby a služby nehrazené zdravotními  pojišťovnami jsou smluvní a vycházejí z platných zákonných norem

 

Kde nás najdete?